TERRA-KLUB, O.P.S.

OBECNĚ
PROSPĚŠNÁ
SPOLEČNOST

CO DĚLÁME

Vzdělávací program Dnešní svět zaměřený na podporu souvislostního myšlení v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost.

Vědomostní soutěž Eurorebus pro žáky základních a středních škol s více než dvacetiletou tradicí.

 

NOVINKY

31.7.2017
Makroregiony v časopise Dnešní svět

Vedle tradičních tematicky zpracovaných celků vyjde v rámci časopisu v následujících dvou letech také šest unikátních, regionálně zaměřených čísel na jednotlivé světadíly. Prvním z nich je Severní Amerika. Důraz je při zpracování kladen na aktuální údaje, současné trendy, souvislosti i případové studie charakterizující specifika daného regionu.

Další...