DNEŠNÍ SVĚT

  • Dnešní svět je moderní komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, přírodopis, výchova k občanství, základy společenských věd vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.
  • Výstupy programu kombinují tradiční tištěné verze a návazné rozšiřující digitální verze s internetovou podporou.
  • Program Dnešní svět využívá forem tematické kartografie, v digitálních formách včetně animací, vyjadřujících vybrané jevy v jejich časovém a prostorovém vývoji.
  • Součástí vzdělávacího programu Dnešní svět je Dnešní energetický svět, zaměřený na podporu environmentální výchovy, zejména pak zodpovědného a šetrného přístupu k energiím.
  • Dalším výstupem je servisní systém Dnešní svět v souvislostech, tedy projekt realizovaný s pomocí ESF. Je zaměřený na integraci jednotlivých předmětů do jednoho provázaného tematického celku.
  • Obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB je společností akreditovanou MŠMT pro pořádání vzdělávacích programů. Oba z hlavních výstupů programu – Školní atlas dnešního světa a Školní atlas dnešního Česka – mají schvalovací doložku MŠMT.
  • Více na stránkách www.dnesni-svet.cz.

Fotogalerie

dfs.jpg [55.83kB]
ds-kolaz.jpg [141.25kB]
atlas.jpg [63.54kB]

NOVINKY

3.1.2022
Dnešní svět v souvislostech

Připravujeme pro vás novou stránku s nabídkou atraktivních výstupů využitelných ve výuce.

Další...