NOVINKY

Makroregiony v časopise Dnešní svět

Makroregiony v časopise Dnešní svět

Administrátor TERRA-KLUB | 31.07.2017

Vedle tradičních tematicky zpracovaných celků vyjde v rámci časopisu v následujících dvou letech také šest unikátních, regionálně zaměřených čísel na jednotlivé světadíly. Prvním z nich je Severní Amerika. Důraz je při zpracování kladen na aktuální údaje, současné trendy, souvislosti i případové studie charakterizující specifika daného regionu.

Setkání vedoucích Center

Setkání vedoucích Center

Administrátor TERRA-KLUB | 03.03.2017

V průběhu února proběhla úvodní setkání vedoucích Center kolegiální podpory ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vedoucí Center byli seznámeni s cíli a filozofií projektu.

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory

Administrátor TERRA-KLUB | 02.01.2017

Od ledna roku 2017 jsou pro pedagogy připravena setkání v Centrech kolegiální podpory ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda v rámci projektu Akademie souvislostí. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvářet prostor (nabídku) pro vzájemné sdílení zkušeností mezi pedagogy základních škol v daném regionu.